Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита


Начало Продукти НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БАЙЦОВЕ, ГРУНДОВЕ, ЛАКОВЕ, ЕМАЙЛЛАКОВЕ И БОИ ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ Лак нитроцел улозен бързосъхнещ за основа НЦ-2406 (шлайфгрунд, б



ПечатE-mail
ЛАК МЕЖДИНЕН, хлоркаучуков ХКХ-М-102Лак нитроцелулозен безцветен НЦ-2403 /цапон лак/

Лак нитроцел улозен бързосъхнещ за основа НЦ-2406 (шлайфгрунд, б

Този продукт може да се използва от фирми и предприятия, които имат План за управление на разтворителите, съгласуван с РИОСВ

Предназначение
Предназначен е за грундиране на дървени плоскости, мебели и други дървени детайли. Лакът може да се употребява и като завършващо покритие, при което изпълнява ролята на матлак.

Разредител
Нитролин Р

Разход
9-10 кв.м/л

Съхнене
  • 40 мин. при 20ºС
  • 10 мин. при 60ºС
Опаковка
900 мл, 2.6 кг, 16 кг
Лак нитроцел улозен бързосъхнещ за основа НЦ-2406 (шлайфгрунд, б




Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions