Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
Лак нитроцелулозен мебелен НЦ-2500 /безцветен/ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ МЕБЕЛЕН двукомпонентен

ЛАК ПОКРИВЕН, хлоркаучуков ХКХ-П-103

Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Предназначен е за защита на стоманени конструкции и съоръжения в условия на атмосферна корозия, киселинни изпарения и временно действие на разредени киселини и основи.

Разход
5 кв.м/л

Опаковка
19 кг, 20 кг
ЛАК ПОКРИВЕН, хлоркаучуков ХКХ-П-103
Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions