Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
Епоксиден грунд ЕП-074 двукомпонентенЕПОКСИДНА БОЯ с високо съдържание на твърди вещества

ЕПОКСИДЕН КОМПАУНД двукомпонентен

Предназначение
Специално формулиран конструкционен и изолационен материал с висока електрическа якост за приложение в електротехническата промишленост. Двукомпонентен продукт. Предназначен за заливане.

Втвърдител
Епоксиден втвърдител H-1 тегловно 100:15 обемно 7:2

Втвърдяване
24 часа при 20ºС
пълно - до 14 денонощия
живот на сместа до 90 мин.

Опаковка
18 л
Информационен лист за безопасност (123,28 KB)
ЕПОКСИДЕН КОМПАУНД двукомпонентен


Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions