Печат Печат
Печат
ЦИНКОВ ГРУНД - еднокомпонентенШпахтелкит НЦ-001

ШЛАЙФГРУНД ЗА ДЪРВО водоразредим

Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Предназначен е за грундиране на всички видове дърво и дървени повърхности, като осигурява добро порозапълване, бърза съхливост, лесно шлайфане при последваща обработка. Повърхността става гладка, с изравнена попиваща способност, намалява се разхода на лак.
Аналог на Нитроцелулозен шлайфгрунд НЦ-2406.

Разход
10-12 кв.м/л

Съхнене
60 мин. при 20ºС

Опаковка
900 мл
Инструкция за употреба (32,14 KB)
Информационен лист за безопасност (113,65 KB)
ШЛАЙФГРУНД ЗА ДЪРВО водоразредим
Купете онлайн ШЛАЙФГРУНД ЗА ДЪРВО водоразредим