Печат Печат
Печат
Покритие междинно ЕП-11 двукомпонентноПоли уретанов импрегнатор за камъни, дърво и бетон (еднокомпонен

Покритие междинно ПФ-11 /МИОКС/

Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Върху боядисаните повърхности могат да се нанасят всички видове алкидни, алкидно-акрилатни бои и емайллакове.

Разход
100 г/кв.м

Опаковка
25 кг
Покритие междинно ПФ-11 /МИОКС/