Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
Безир алкиденБезир ленен

Безир ИК

Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
За грундиране на дървени повърхности. Върху полученото покритие могат да се нанасят всички видове алкидни и алкидно-акрилатни лакове, емайллакове и бои.

Разход
10-12 кв.м/л или 80-90 г/кв.м

Съхнене
24 часа при 20ºС

Опаковка
900 мл; 16 кг
Инструкция за употреба (32,35 KB)
Информационен лист за безопасност (115,60 KB)
Безир ИК


Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions