Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
Водоразредима декоративна боя за пчелни кошериГрунд антикорозионен ПФ-025 с пасивиращо действие

Грунд антикорозионен ПФ-025 (модифициран)

Техническата спецификация е съгласувана с МЗ, Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Предназначен е за антикорозионна защита на конструкции и съоръжения от черни метали в периода на монтажа и съхранението им.

Разредител
АМВ, МРТ

Разход
100-140 г/кв.м
10-12 кв.м/л

Съхнене
10 часа при 20ºС

Опаковка
18 л
Инструкция за употреба (34,52 KB)
Грунд антикорозионен ПФ-025 (модифициран)
Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions