Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
STEEL GUARDАКВАКРИЛ - Акрилна боя за дървени детски играчки

АВТОЕМАЙЛЛАК ПФ-18 - алкиден

Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Предназначен е за частично или цялостно репаратурно боядисване на леки и товарни автомобили, тролейбуси, трамваи и други транспортни средства; за боядисване на предварително грундирани метални и дървени повърхност. Използва се и за боядисване на метални повърхности на машини, прибори и апаратури.

Разредител
3-5% АМВ, МРТ

Разход
3-4 кв.м/л

Съхнене
12 часа при 20ºС
40 мин. при 80ºС

Опаковка
900 мл, 18 кг
Инструкция за употреба (46,63 KB)
Информационен лист за безопасност - безоловни (138,06 KB)
Информационен лист за безопасност - оловни (141,73 KB)
АВТОЕМАЙЛЛАК ПФ-18 - алкиден


Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions