Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
Лак нитроцелулозен мебелен НЦ-2402 /безцветен/ЛАК ПОКРИВЕН, хлоркаучуков ХКХ-П-103

Лак нитроцелулозен мебелен НЦ-2500 /безцветен/

Този продукт може да се използва от фирми и предприятия, които имат План за управление на разтворителите, съгласуван с РИОСВ

Предназначение
Предназначен е за лакиране на мебели и други дървени повърхности в мебелната промишленост.

Разредител
Нитролин Р

Разход
9-10 кв.м/л

Съхнене
40 мин. при 20ºС

Опаковка
наливно; 16 кг
Лак нитроцелулозен мебелен НЦ-2500 /безцветен/
Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions