Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
Лак синтетичен за обща употреба ПФ-12 безоловенЛАКОЛ-ДЪРВО - лепило за дърво водоразредимо

ЛАКОЛ-БЕТОН

Предназначение
Предназначено е за вътрешни и външни, стенни и подови облицовки, както и зидане с различни зидарийни тела. Използва се за залепване на фаянсови, теракотни, керамични, мозаечни, каменни, мраморни и др. видове плочи и топлоизолационни плоскости върху стени от тухлена зидария, циментнопясъчни, вароциментни, мазилки и замазки, подове от бетон. Лепилото отговаря на БДС EN 12004, начална якост на сцепление при опън; якост на сцепление при опън след потапяне във вода; якост на сцепление при опън след термично третиране; якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване; отворено време. Лепилото отговаря на БДС EN 998-2 по определени характеристики: якост на натиск, якост на сцепление, водопопиваемост, плътност на втвърден разтвор, съдържание на хлориди.

Разход

от 2 до 5 кг/кв.м в зависимост от вида на основата и начина на работа

Опаковка
25 кг
Информационен лист за безопасност (115,52 KB)
Инструкция за употреба (60,90 KB)
ЛАКОЛ-БЕТОН
Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions