Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита


Начало Продукти СПЕЦИАЛНИ ГРУНДОВЕ Акрилен грунд за метал AQ-023 УНИВЕРСАЛ, водоразредимПечатE-mail
Акрилен грунд за метал AQ-023 УНИВЕРСАЛАкрилен кит за дърво - водоразредим

Акрилен грунд за метал AQ-023 УНИВЕРСАЛ, водоразредим

Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Грундът съдържа активни антикорозионни пигменти и инхибитори на корозията. Използва се за грундиране на повърхности от черни, цветни метали и поцинкована ламарина на изделия предназначени за селскостопанска, строителна, железопътна и машиностроителна техника и други конструкции, където се изисква бърза съхливост и добра антикорозионна защита. Може да се нанася върху нови и леко кородирали метални повърхности и върху стари лаково-бояджийски матриали. Върху грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове лаково-бояджийски материали: алкидни, акрилатни, нитроцелулозни, епоксидни, хлоркаучукови, полиуретанови, водоразредими и др. Включен е в състава на Антикорозионна защитна система, отговаряща на Наредбата за материали и предмети от пластмаса, предназначени за контакт с хора.

Разход
100-130 г/кв.м

Съхнене
60 мин. при 20ºС

Опаковка
450 мл; 22 кг
Инструкция за употреба (34,26 KB)
Акрилен грунд за метал AQ-023 УНИВЕРСАЛ, водоразредим


Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions